You Cannot Generate an Offline Address List and an Event ID 9126 Error Message Is Logged

You Cannot Generate an Offline Address List and an Event ID 9126 Error Message Is Logged

Kontrollera även att i Offline Address list att det inte är några ADDRESSLISTOR från Global Address lists (då får man samtliga entries i OAB).

Kontrollera också att det är rätt värde på msexchUseOAB på brukerobjektet som får fel OAB i cached outlook (2003).


No comments: