Reinstall WMI

WMI kan skapa problem med övervakning av servern. Nedan är två länkar som innehåller tips om hur man kan reinstallera WMI.


Snakefoot's Windows Service details;
Note to repair/reinstall the WMI execute the following commands (Note it will reset the ICS and ICF configuration):
winmgmt /clearadap
winmgmt /kill
winmgmt /unregserver
winmgmt /regserver
winmgmt /resyncperf
net stop winmgmt
del %windir%\system32\Wbem\Repository\*.* /s
net start winmgmt
%windir%\system32\wbem\wbemtest.exe "


319101 - Error Message: Windows Management Instrumentation (WMI) Might Be Corrupted
Reinstalling WMI (Platform SDK: Windows Management Instrumentation)

No comments: