Får access denied då man loggar av från OWA i Exchange 200x

Detta kan komma av att det är fel rättigheter / autentisering i IIS på webservern (Frontend). Det måste vara samma inställningar på BIN / EXCHANGE / PUBLIC foldern i IIS, se länken nedan.


325906 - XCCC: Cannot Log off Exchange 2000 Front-End Server While You Are Using OWA: "Right-click the Exchweb\bin virtual directory for the Default Web site in the console tree, and then click Properties. "

No comments: